Výtvarná soutěž pro děti

Česká kosmická kancelář, Americké centrum Velvyslanectví USA v Praze a Astronomický ústav AV ČR vyhlašují výtvarnou soutěž pro děti

DO KOSMU S KRTEČKEM

Soutěž je otevřena všem zájemcům ve věku do 16 roků v kategoriích

    • 2D výtvarné umění (kresba, malba, fotografie, max. formát A3)
    • 3D výtvarné umění (socha, prostorový objekt, max. plocha základny 50×50 cm)

Zvláštní vyhlášenou kategorií je kategorie Poezie (česky nebo anglicky, bez dalších omezení)

Téma soutěžních prací se musí vztahovat k mimořádné události, kterou je kosmický let „českého Krtečka“ v raketoplánu Endeavour STS-134 na Mezinárodní kosmickou stanici ISS společně s americkým astronautem Andrewem Feustelem. Organizátoři upozorňují, že soutěžní práce musí obsahovat nejen tématiku „Krtečka“ ale i související tématiku vesmíru, cesty do vesmíru, rakety, raketoplánu, nebo jakýchkoliv další vesmírnou tématiku reálnou, bájnou či vymyšlenou…

Způsob a forma provedení, ani žádné další omezení soutěžních prací nejsou určeny. Počet soutěžních prací od jednoho autora omezen není. Soutěžící se může zapojit i do více kategorií.

Soutěž je rozdělena do dvou věkových skupin

    • do 10 let (ke dni ukončení soutěže, tj. 31.5.2011)
    • od 10 do 16 let (v roce 2011)

Výtvarné soutěžní práce musí být předány organizátorům nejpozději do 31. května 2011, a to v „papírovém“ provedení (nikoliv pouze elektronicky).

Soutěžní práce v kategorii „Poezie“ mohou být předány elektronicky na e-mailovou adresu halousek@czechspace.cz v termínu do 31. května 2011.

Kontaktní adresa pro odevzdání soutěžních prací (poštou nebo osobně):

Česká kosmická kancelář – Centrum studentských aktivit
Prvního pluku 17
186 00 Praha 8 – Libeň

Kontakt, informace: Milan Halousek, vedoucí Odboru vzdělávání, tel. 602 153 564, e-mail: halousek@czechspace.cz

Odevzdávané soutěžní práce musí obsahovat na rubové straně nebo přiloženém štítku: Název soutěžní práce, jméno, příjmení, datum narození a poštovní adresu soutěžícího, kontaktní e-mail nebo telefon.

Odevzdáním soutěžní práce souhlasí autor se zveřejněním práce a základních osobních údajů (jméno, příjmení, rok narození nebo věk, město bydliště) na webových stránkách organizátorů a při závěrečné výstavě.

Vítězné práce budou oceněny drobnými cenami organizátorů, které budou vítězům předány na závěrečném slavnostním setkání.  Odevzdané výtvarné práce nebudou soutěžícím vraceny (možno domluvit osobní vrácení především u 3D soutěžních exponátů).

Komentáře nejsou povoleny.